آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۸

نقش ژنتیک در بروز بیماری ها چیست؟

نقش ژنتیک در بروز بیماری ها بیماریهای عفونی از نظر عوارض و مرگ و میر یک مشکل عمده‌ی بهداشتی در سراسر جهان هستند. نقش ژنتیک در بیماری‌های عفونی بسیار مهم و تعیین کننده است، درحالیکه با شناخت عوامل ژنتیکی می‌توان بسیاری از بیماری‎ها را درمان و یا کنترل کرد.‎ ترکیبی پیچیده از عوامل ژنتیکی و […]

read more »
Call Now Button