آرشیو روزانه: تیر ۶, ۱۳۹۸

هیدروسفالی چیست؟

هیدروسفالی چیست؟ طیف وسیعی از نقایص جنین شناختی که سیستم عصبی را در بر می گیرند را می توان نقایص در پیوند لوله عصبی دانست . نخاع شوکی و مغز از یک ناحیه ضخیم اکتودرم که در طول خط میان پشتی جنین، یعنی صفحه عصبی قرار دارد، مشتق می گردد . در جنین ۱۷ و […]

read more »
Call Now Button