آرشیو روزانه: خرداد ۲۱, ۱۳۹۸

پیشگیری از سندرم ترنر چگونه است؟

پیشگیری از سندرم ترنر چگونه است؟ سندرم ترنر یک نوع اختلال کروموزومی است، دلیل آنکه این اختلال سندرم ترنر نام گرفت، آن است که در سال ۱۹۳۸ اولین بار یک پزشک امریکایی به نام هنری ترنر این سندرم را کشف کرد، به همین دلیل بر اساس نام این پزشک، این اختلال کروموزومی با نام ترنر […]

read more »
Call Now Button