آرشیو روزانه: اسفند ۲۲, ۱۳۹۷

تشخیص بیماری های ژنتیک قبل از تولد

تشخیص بیماری های ژنتیک قبل از تولد سلامت فرزندان همواره یکی از مهم ترین دغدغه های والدین به شمار می رود . این موضوع بخصوص در خانواده هایی که دارای فرزندانی که مشکلات مادرزادی و بیماری های ژنتیکی هستند باعث بروز اضطراب و فشارهای روانی در خانواده ها می گردد  . نا جائیکه برخی از […]

read more »

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Unable to access /home/parsehge/public_html/wp-content/uploads/float-menu/style-1.css in /home/parsehge/public_html/wp-content/plugins/float-menu/public/shortcode.php on line 41

Warning: file_put_contents(/home/parsehge/public_html/wp-content/uploads/float-menu/style-1.css) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/parsehge/public_html/wp-content/plugins/float-menu/public/shortcode.php on line 41

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Unable to access /home/parsehge/public_html/wp-content/uploads/float-menu/script-1.js in /home/parsehge/public_html/wp-content/plugins/float-menu/public/shortcode.php on line 51

Warning: file_put_contents(/home/parsehge/public_html/wp-content/uploads/float-menu/script-1.js) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/parsehge/public_html/wp-content/plugins/float-menu/public/shortcode.php on line 51