آرشیو روزانه: بهمن ۲۳, ۱۳۹۷

استراحت بعد از آمنیوسنتز

استراحت بعد از آمنیوسنتز نوزاد در رحم با مایع آمنیوتیک احاطه شده که آن را حفاظت و تغذیه می کند . غوطه ور شدن در مایعی که سلول های کودک را تشکیل می دهد به پزشکان امکان تست مواد ژنتیکی را می دهد . تست آمنیوسنتز یکی از روش هایی است در خصوص نمونه گیری […]

read more »