آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

کم خونی داسی شکل

کم خونی داسی شکل شاید یکی از شناخته ترین بیماری های ژنتیکی و مولکولی هموگلوبین ، بیماری کم خونی گلبول داسی شکل می باشد که به وسیله یک ژن اتوزومی نهفته در شرایط هموزیگوت ایجاد می گردد . این بیماری در ابتدا در جمعیت ها سیاه پوست دیده شد و نام این بیماری به دلیل […]

read more »

ازدواج سندرم داون

ازدواج سندرم داون فیزیولوژی هر انسان طبیعی به گونه ایست که ۴۶ کروموزوم دارد . کروموزوم ۲۱ هر فرد طبیعی ۱ می باشد این در حالی است که تعداد این کروموزوم در فرد مبتلا به سندرم داون ۳ عدد می باشد . این بیماران از نظر بلوغ جنسی ، جسمی و اجتماعی و نیازهای آنها […]

read more »

هموفیلی

هموفیلی هموفیلی نوعی اختلال خونریزی دهنده ارثی است که از طریق ژن موجود در کروموزوم X منتقل می شود . این بیماری به علت فقدان یا کمبود فاکتوری موثر در انعقاد خون ایجاد می شود. در این بیماری خون فرد در محل بریده شده بند نمی آید . این بیماری جز در موارد استثنایی در […]

read more »

استراحت بعد از آمنیوسنتز

استراحت بعد از آمنیوسنتز نوزاد در رحم با مایع آمنیوتیک احاطه شده که آن را حفاظت و تغذیه می کند . غوطه ور شدن در مایعی که سلول های کودک را تشکیل می دهد به پزشکان امکان تست مواد ژنتیکی را می دهد . تست آمنیوسنتز یکی از روش هایی است در خصوص نمونه گیری […]

read more »

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Unable to access /home/parsehge/public_html/wp-content/uploads/float-menu/style-1.css in /home/parsehge/public_html/wp-content/plugins/float-menu/public/shortcode.php on line 41

Warning: file_put_contents(/home/parsehge/public_html/wp-content/uploads/float-menu/style-1.css) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/parsehge/public_html/wp-content/plugins/float-menu/public/shortcode.php on line 41

Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Unable to access /home/parsehge/public_html/wp-content/uploads/float-menu/script-1.js in /home/parsehge/public_html/wp-content/plugins/float-menu/public/shortcode.php on line 51

Warning: file_put_contents(/home/parsehge/public_html/wp-content/uploads/float-menu/script-1.js) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /home/parsehge/public_html/wp-content/plugins/float-menu/public/shortcode.php on line 51