هیدروسفالی چیست؟

هیدروسفالی چیست؟

طیف وسیعی از نقایص جنین شناختی که سیستم عصبی را در بر می گیرند را می توان نقایص در پیوند لوله عصبی دانست . نخاع شوکی و مغز از یک ناحیه ضخیم اکتودرم که در طول خط میان پشتی جنین، یعنی صفحه عصبی قرار دارد، مشتق می گردد . در جنین ۱۷ و ۱۸ روزه یک شیار مرکزی را می توان تشخیص داد . بزودی این شیار عمیق شده و چین خوردگیهای جانبی آن در خط میانی به همدیگر نزدیک شده و تشکیل لوله عصبی را می دهد . پیوند یا بستگی در کناره گردنی نخاع شوکی و مغز شروع و در دو جهت پیشرفت می کند . در جنین بهنجار انسان ، در بیست و سه روز بعد از آبستنی ، پیوند یا بستگی در کناره گردنی نخاع شوکی و مغز شروع و در دو جهت پیشرفت می کند . در بیست و هفت روزگی این دوره، پیوند در دم پایان می یابد و سیستم عصبی مرکزی را ایجاد می کند .

هیدروسفالی چیست؟

هیدروسفالی چیست؟

علل هیدروسفالی

در هر نقطه ای از این شیار عصبی امکان نقص در پیوند و بستگی وجود دارد . آننسفالی ناشی از نقص در بستگی بخش جلو شیار عصبی است . در نتیجه این امر پیش مغز به طور ناقص توسعه یافته و سپس فاسد می گردد . کاسه سر قادر به تکمیل رشد و تحول خود نیست و خصوصیات چهره و گوش خارجی نیز ممکن است دگرگون شود . بعد از تولد افراد مبتلا به آننسفالی به ندرت بیش از چند ساعت و حداکثر تا چند روز زنده می مانند .
هیدروسفالی ناظر است بر افزایش حجم مایع مغزی- نخاعی در درون کاسه سر، هیدروسفالی می تواند نسبت به نقایص پیوند لوله عصبی ثانوی باشد و این در صورتی است که نخاع شوکی پایین تر به بافت های مخاط بر آن بچسبد و نتواند به موازات آن رشد کند و در درون حفره ستون فقرات به طرف بالا حرکت کند .
علل دیگر هیدروسفالی ارتباطی به نقایص مربوط به لوله عصبی ندارد . برخی اوقات به علت تولید مضاعف یا کم جذبی مایع مغزی- نخاعی، ناتوانی در کنترل و اداره مایع اضافی در مغز پدید می آید . در دیگر موارد جریان معمولی گردش مایع نخاع، اغلب در باریک ترین نقطه آن ، یعنی سیلویوس مسدود می شود . در چنین مواردی ، مایع تولید شده در بطن ، موجب حجیم شدن مغز شده و کاسه سر بزرگ می گردد .

برای تعیین وقت قبلی و مشاوره با مشاوره ژنتیک در مرکز پارسه ژنکس با شماره های ۴۴۲۸۷۶۳۲-۵ تماس بگیریدو یا به آدرس اینستاگرام مراجعه کنید .

هیدروسفالی حالتی است که بطن های مغز از مایع مغزی نخاعی (CSF) پرشده و خیلی بزرگ می شود . اگر چه هیدروسفالی اختلال واحدی نیست، اما این اختلال گذرگاه نمایی مشترک از شرایط مختلفی است که بر مغز اثرات و پیامد های خاصی دارد . هیدروسفالی در هر سنی رخ می دهد . در بزرگسالان ممکن است همراه با حالات شبه زوال عقل باشد . هم در کودکان و هم در بزرگسالان ممکن است همراه با یک ضربه، عفونت ها یا تومور های مغزی باشد . در همه این حالات ، سن شروع هیدروسفالی اکتسابی با توجه به بی نظمی آن متفاوت خواهد بود . بنابراین هیدروسفالی یک پدیده ثانوی است که در چگونگی تعیین پیامد کارکردی نسبت به اختلال ضایعه ای اولیه، عفونت ها یا رشد تومور، اهمیت کمتری دارد .

خلاصه مطلب

در این نوشتار با هیدروسفالی اولیه سر و کار داریم که شامل کودکانی است که اختلال آن ها از اولین روز تولد مشخص بوده و درمان شده است . علت شناسی هیدروسفالی اولیه شامل اختلالات مادرزادی و جنینی همچون عفونت های عصبی ، سندرم دندی- واکر (DWS)، انسداد یا انقباض دریچه های مجرایی(AS) و خون ریزی درون بطنی است که در طول دوره جنینی در نوزادان نارس همراه با انسفالوپاتی کم اکسیژنی – کم خونی رخ می دهد . این چند علت که در بروز اولیه هیدروسفالی مشترک و متداول است ، در نحوه بروز هیدروسفالی ، درمان ، عواقب عصبی رفتاری و کارکرد شناختی آن موثر است.
اختلالی که در آغاز رشد به وجود می آید بر چگونگی رشد مغز تاثیر می گذارد و فرصتی جهت چگونگی اختلالات مغز در اوایل زندگی و نحوه تاثیر بر رشد حیطه های کارکردی همچون مهارت های ادراکی، فضایی- بینایی، زبانی ، توجه ، حافظه و رفتار را فراهم می سازد .

پاسخ

5 × 1 =

Call Now Button